BOBİ Tarımsal Faaliyetler Modülü MODÜL 7- TARIMSAL FAALİYETLER 1. GİRİŞ Bu bölümün amacı, tarımsal faaliyetlerde bulunan işletmelerin canlı varlıkları…

 

 

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının “Tarımsal Faaliyetler” Bölümüne İlişkin Modül Yayımlanmıştır

BOBİ Tarımsal Faaliyetler Modülü

MODÜL 7- TARIMSAL FAALİYETLER

1. GİRİŞ

Bu bölümün amacı, tarımsal faaliyetlerde bulunan işletmelerin canlı varlıklarının ve tarımsal ürünlerinin ölçümü ve finansal tablolara alınmasına ilişkin ilkeleri belirlemektir. Tarımsal faaliyetlerde bulunan işletmeler canlı varlıklarını, gerçeğe uygun değer yöntemi ya da maliyet yöntemi ile ölçerek finansal tablolara alırlar. Tarımsal ürünler ise satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülerek finansal tablolara alınır. Canlı varlıklar, Finansal Durum Tablosunda “Canlı Varlıklar” kaleminde ayrı bir şekilde sunulur. Gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak ölçülen canlı varlıkların ilk kayda alınması sırasında ortaya çıkan kazanç veya kayıplar ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerlerinde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan kazanç veya kayıplar Kâr veya Zarar Tablosunda “Tarımsal Faaliyetlerde Gerçeğe Uygun Değer Farkları” kaleminde ayrı bir şekilde gösterilir.

BOBİ Tarımsal Faaliyetler Modülü Tamamı İçin TIKLAYINIZ

Kaynak: KGK