Müşavirliğimizin çözüm ortakları arasında yer alan Yeminli Mali Müşavir, Avukat, Sistem Analistler ve deneyimli kadromuz ile aşağıda detayları verilen konularda çalışmalar yaparak, firmanıza çözümler üretiyoruz.

 

A- DENETİM HİZMETLERİ
“Muhasebe Sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması ve iç kontrol sistemlerinin kurulması;”
• Sektör Analizi,
• Hesapların Denetimi,
• Şirket iç muhasebe sisteminin gözden geçirilmesi,
• Bütçe hazırlama ve gözden geçirilmesi konularında çalışmalarda bulunmak,
• Kârlılık ve Verimlilik Denetimi,
• Özel Amaçlı Diğer Denetimler,

B- MUHASEBE HİZMETLERİ
“Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Dış Ticaret Muhasebesi ve Yönetim Muhasebesi;”
• Tüm süreçlerin yerine getirilmesi,
• Vergi ve Yasal Yükümlülükler,
• Yönetsel Raporlamalar,

C- KDV İADESİ HİZMETLERİ
• Tam İstisnalardan Kaynaklanan İade Talepleri,
• İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan İade Talepleri,
• Tevkifatlı İşlemlerden Kaynaklanan İade Talepleri,

D- DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
• Vergi ve SGK Mevzuatı değişikliklerinin devamlı şekilde takibi ile değişikliklerin bildirilmesi,
• Aylık Beyannamelerin Kontrolü,
• Şirket Yöneticileri ile gerektiğinde mali konularda istişarelerde bulunulması,
• Şirket merkez ve taşra teşkilatlarından gelen sorulara gerekli cevapların verilmesi,
• Yıllık Beyannamelerin hazırlanması,
• Serbest Bölge Uygulamaları,
• Vergi Uyuşmazlıklarına ilişkin Danışmanlıklar,

E- MUHASEBE ve FİNANS
• Yerli ve yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluşu,
• Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sözleşme Tadilleri, Şirket Birleşmeleri işlemleri,
• Muhasebe defterlerinin bilgisayar desteğiyle mevzuata uygun bir şekilde tutulması,
• Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi,
• Sosyal Güvenlik Kurumu beyannamelerinin hazırlanması,
• Ücret bordrolarının hazırlanması,
• Muhasebe kayıtlarının revizyonu,
• Uluslar arası muhasebe standartlarına (International Accounting Standarts –IAS)göre raporlama,
• Finansal tabloların yabancı para birimine uygulanması,
• Fizibilite Çalışmaları,
• Bütçe planlama ve analizi,
• Finansal analiz,

F- VERGİ DANIŞMANLIĞI VE MALİ HUKUK
• Şirket tasfiye işlemleri,
• Vergi danışmanlığı,
• Vergi incelemesi öncesinde gerekli hazırlıkların yapılması,
• Vergi incelemesi sürecinde yapılan tespitlerle ilgili danışmanlık,
• Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma yapılması,
• Vergi mahkemelerine dava dosyaları hazırlanması, davanın takibi ve gerekirse temyiz merciine gidilmesi,

G- BAĞIMSIZ DENETİM
• Bağımsız denetim,
• Konsolidasyon,
• İç kontrol ve denetim sistemi değerlendirmesi,
• İç denetim departmanı kurulması ve yapılandırması,
• Şirkete özel mali analizleri,
• Uluslar arası muhasebe standartlarına uygun bilanço hazırlanması,

H- KURUMSAL FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
• Şirket birleşmesi,
• Şirket alım ve satımları,
• Şirket değerlendirmeleri,
• Firmaların Maliyet Muhasebesi Sisteminin Kurulması.