Meslek Mensuplarının KDV Tevkifatı Karşısındaki Durumu ÖNSÖZ Mali Müşavirlik mesleği bilgi ve birikime dayanan bir meslektir. Bu yüzden TÜRMOB ve Odal…

 

 

Meslek Mensuplarının KDV Tevkifatı Karşısındaki Durumu

Meslek Mensuplarının KDV Tevkifatı Karşısındaki Durumu

ÖNSÖZ

Mali Müşavirlik mesleği bilgi ve birikime dayanan bir meslektir. Bu yüzden TÜRMOB ve Odalarımızın eğitim temel önceliği oldu ve olmaya devam edecektir. Meslektaşlarımızın ihtiyaç duyacakları bilgiye en doğru ve en sağlıklı bir biçimde ulaşmaları için eğitim faaliyetleri, yayınlar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızdan birisi de Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirküleridir.

Meslektaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla mali konularda aydınlatıcı bilgi aktarmak ve tartışmalı konulara dikkat çekmek amacıyla, Mesleki Mevzuatı İzleme Kurulu tarafından hazırlanan, Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirkülerinin onuncusunu sizlerin istifadesine sunuyoruz. Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirkülerini hazırlayan Meslek Mevzuatı İzleme Kurulumuza teşekkür ederiz.

Meslek Mensuplarının KDV Tevkifatı Karşısındaki Durumu’nu konu alan bu Sirkülerimiz, uygulamacılara yardımcı olmak amacıyla konu açıklamaları, ilgili maddeler, kararlar, uygulamaya örnekleri değerlendirilerek hazırlanmıştır. Meslek Mensuplarının KDV Tevkifatı Karşısındaki Durumu Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirkülerimizin meslektaşlarımıza faydalı olmasını diliyoruz.

Emre KARTALOĞLU

TÜRMOB Genel Başkanı

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

1- GİRİŞ

2. VERGİ SORUMLUSU KAVRAMINA BAKIŞ

3. KDV’de TEVKİFAT UYGULAMASI

4. TEBLİĞDE YER ALAN TEVKİFATA İLİŞKİN HUSUSLAR

4.1 Tevkifat uygulamasında sınır

4.2 Kısmi tevkifat uygulamasında belirlenmiş alıcılar

4.3 Kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler

4.3.1 Diğer hizmetler

5. GELİR İDARESİ TARAFINDAN VERİLEN ÖZELGELERE BAKIŞ

6. 3568 SAYILI KANUNA TABİ MESLEK MENSUPLARININ HİZMETLERİ KARŞILIĞI ALDIKLARI BEDELLER ÜZERİNDEN KISMİ TEVKİFAT YAPILMASI

7. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Meslek Mensuplarının KDV Tevkifatı Karşısındaki Durumu Tıklayınız