Bilanço Usulünden İşletme Hesabı Esasına Geçiş İşlemleri 2022 hesap döneminden itibaren “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutan mükellefiyet statüsü… 

 

 

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – Bilanço Usulünden İşletme Hesabı Esasına Geçiş İşlemleri

Bilanço Usulünden İşletme Hesabı Esasına Geçiş İşlemleri

2022 hesap döneminden itibaren “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutan mükellefiyet statüsünden “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutacak mükellefiyet statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin; basvuru.defterbeyan.gov.tr adresinden, 01.01.2022 tarihinden itibaren başvuru yapmaları ve portal.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden “2022 Yılı Karşılama Ekranına Onay” vermeleri ve “Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri” menüsünden “Defter Durum” kontrollerin yapmaları gerekmektedir.

Mükellefiyet ve defter durumunuzu dikkate alarak, 2022 hesap dönemi öncesinde bilanço usulüne göre defter tuttuğunuz hesap dönemleri için (2022 hesap dönemi hariç) “Bilançoya Geçiş Yap” işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Kaynak: GİB