31 Aralık 2021 Tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat 31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31706 (3. Mükerrer) CUMHURBAŞKANI KARA…

 

 

31 Aralık 2021 Tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

 

31 Aralık 2021 Tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31706 (3. Mükerrer)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5052)
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5053)
TEBLİĞLER
Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/1)
Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/2)
Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/3)
Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/4)
Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/5)
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/6)
Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/7)
Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/8)
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)
Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/10)
Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/11)
Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/12)
İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/13)
Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/14)
Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2022/15)
Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/16)
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/17)
Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/18)
Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/19)
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2022/20)
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2022/21)