Ocak 2022 Vergi Takvimi İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/01/2022 10/01/2022 16-31 Aralık 2021 Dönemine Ait Petrol ve D…

 

 

Ocak 2022 Vergi Takvimi

Ocak 2022 Vergi Takvimi

İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/01/2022 10/01/2022 16-31 Aralık 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
03/01/2022 11/01/2022 16-31 Aralık 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/01/2022 17/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2022 17/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2022 17/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/01/2022 17/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2022 17/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2022 17/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/01/2022 17/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/01/2022 20/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2022 20/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/01/2022 20/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2022 20/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2022 20/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2022 20/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/01/2022 25/01/2022 1-15 Ocak 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
17/01/2022 25/01/2022 1-15 Ocak 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/01/2022 26/01/2022 Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2022 26/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/01/2022 26/01/2022 Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/01/2022 26/01/2022 Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/01/2022 26/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2022 26/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2022 31/01/2022 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi
01/01/2022 31/01/2022 Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/01/2022 31/01/2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/01/2022 31/01/2022 Yıllık Harçların Ödemesi
01/01/2022 31/01/2022 2021 Yılında Kullanılan Defterlerin 2022 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
01/01/2022 31/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/01/2022 31/01/2022 Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/01/2022 31/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2022 31/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/01/2022 31/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/11/2021 31/01/2022 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/01/2022 31/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2022 31/01/2022 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi
01/01/2022 17/02/2022 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2022 17/02/2022 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2022 21/02/2022 2022 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı
01/01/2022 28/02/2022 2022 Yılı Değerli Konut Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/01/2022 31/03/2022 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/01/2022 31/03/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/01/2022 05/05/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/01/2022 05/05/2022 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/01/2022 30/06/2022 2021 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)

Kaynak: GİB