Eğlence Vergisi Nispetleri (Karar Sayısı: 5613) 27 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31848 Karar Sayısı: 5613 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanun…

 

 

 

Eğlence Vergisi Nispetleri (Karar Sayısı: 5613)

 

27 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31848

Karar Sayısı: 5613

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 96 ncı maddesinin (C) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

26 Mayıs 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI26/5/2022 TARİHLİ VE 5613 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADBE 1- 9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 1 inci maddesinde yer alan ‘”31/5/2022″ ibaresi “31/12/2022” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.