Kooperatif Bilgi Sistemine Veri Girişi ile Yeni Anasözleşmelere İntibak Süresi Uzatıldı Bilindiği üzere, 21.10.2021 tarihli ve 7339 sayılı Kanun doğru…

 

 

Kooperatif Bilgi Sistemine Veri Girişi ile Yeni Anasözleşmelere İntibak Süresi Uzatıldı

 

Kooperatif Bilgi Sistemine Veri Girişi ile Yeni Anasözleşmelere İntibak Süresi Uzatıldı

Bilindiği üzere, 21.10.2021 tarihli ve 7339 sayılı Kanun doğrultusunda 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na eklenen Ek 5 inci madde ile düzenlenen “Kooperatif Bilgi Sistemi”nin (KOOPBİS) kurulumu tamamlanmış ve 1163 sayılı Kanun’un Geçici 8 inci maddesi uyarınca, kooperatif ve üst kuruluşlarının bilgilerinin KOOPBİS’e aktarımı süreci başlamıştı.

1163 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde bu aktarım için öngörülen sürenin dolması üzerine aynı maddede Bakanlığımıza tanınan yetki kullanılmış ve 26.10.2023 tarihinden itibaren altı aylık bir uzatım sağlanarak veri giriş ve aktarım sürecinin son tarihi 26.04.2024 olarak belirlenmişti.

23.05.2024 tarihli ve 7511 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1163 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesi değiştirilmiş ve maddenin ikinci fıkrası: “Kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyeleri, (…) bilgilerini KOOPBİS’in kurulmasını müteakip bir yıl içinde KOOPBİS’e aktarmakla yükümlüdür. Bu süre Ticaret Bakanlığınca altı aya kadar uzatılabilir. Buna rağmen geçiş sürecinin tamamlanamadığının tespit edilmesi halinde Ticaret Bakanlığınca birer yıl olmak üzere iki defa daha süre uzatımı yapılabilir.”  şeklinde düzenlenmiştir.

1163 sayılı Kanun’un Geçici 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Buna rağmen geçiş sürecinin tamamlanamadığının tespit edilmesi halinde Ticaret Bakanlığınca birer yıl olmak üzere iki defa daha süre uzatımı yapılabilir.” hükmü uyarınca veri giriş ve aktarım sürecinin son tarihi, Bakanlık Makamının 31.05.2024 tarihli Onayı ile 26.04.2024 tarihinden itibaren bir yıl uzatılarak 26.04.2025 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca 7511 sayılı Kanun ile kooperatifler ve üst kuruluşlarının anasözleşmelerini 1163 sayılı Kanun hükümlerine intibak ettirme zorunluluklarına ilişkin süre ise üç yıldan beş yıla çıkarılarak, intibak işlemleri için son tarih 26 Ekim 2026 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı